Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2014

deadheadinstupidworld1990
6325 0a74
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
deadheadinstupidworld1990
6482 4d44 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus
deadheadinstupidworld1990
6519 5f03
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
deadheadinstupidworld1990
6658 36d5
Reposted frommisza misza

July 03 2013

deadheadinstupidworld1990
Tak naprawdę to oczy mówią, czy człowiek jest szczęśliwy, a nie uśmiech.
deadheadinstupidworld1990

Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.

— Świetlicki
Reposted frominpassing inpassing viazupkamleczna zupkamleczna
deadheadinstupidworld1990
Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
deadheadinstupidworld1990
Mam ochotę wyrzygać swoją duszę
— 3.07.2013
Reposted fromarancione arancione viazupkamleczna zupkamleczna
deadheadinstupidworld1990
Ostatnie spojrzenia pamięta się najdłużej.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viazupkamleczna zupkamleczna
deadheadinstupidworld1990

Chmurzy się. Deszcz nie zmyje wszystkiego. 

— M. Świetlicki
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viazupkamleczna zupkamleczna
deadheadinstupidworld1990
2074 a9fb
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viazupkamleczna zupkamleczna
deadheadinstupidworld1990
7089 d221
Reposted fromimyours imyours viasfeter sfeter
deadheadinstupidworld1990
2337 0a21
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh vianosiemka nosiemka
deadheadinstupidworld1990
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
deadheadinstupidworld1990
1475 7bb6
Reposted frompoprostudusia poprostudusia vianosiemka nosiemka
2980 fc2c
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa
deadheadinstupidworld1990
6999 49da
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
deadheadinstupidworld1990
7380 3813
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa

June 09 2013

deadheadinstupidworld1990
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viasfeter sfeter
deadheadinstupidworld1990
4298 d151
i need
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasfeter sfeter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl